MSX-PCCLUB is destijds ontstaan (°1985) als MSX-computerclub.

Daar de meeste leden toen een MSX-computer van Philips hadden werden er tal van initiatieven ondernomen rond deze omgeving. Ook al heeft de Personal Computer de MSX bijna helemaal verdrongen, houden we nog steeds vast
aan de 'goede oude tijd'.
Vandaar dat nog steeds de naam MSX in ons logo is opgenomen!

Het doel van de club is om de vriendschappelijke band tussen de leden te bevestigen en te versterken door allerlei activiteiten om en rond de pc.

Onze activiteiten zijn:
- Een traditionele rondvraag,
- Behandelen van vragen,
- Oplossen van problemen i.v.m. de pc,
- Geven van demonstraties,
- Meedelen van informatie over soft- en hardware,
- Doorgeven van data van interessante beurzen, goedkope winkels, ...

Jaarlijks houden we ook een nieuwjaarsreceptie, een clubbarbeque en andere speciale activiteiten zoals karten, lasershooting, een bezoek brengen aan

De effectieve leden zijn diegenen die zich akkoord verklaren met de statuten en reglementen, hun lidgeld (€ 30,00) hebben betaald en met regelmaat naar de vergadering komen.

We komen samen in onze eigen vergaderzaal van The Irish Pub, Oostveldstraat 93 te Eeklo.
Elke vergadering begint omstreeks 20.30 uur. De vergaderingen zijn vermeld op de clubkalender, en gaan door op vrijdagavond om de veertien dagen. Deze kalender wordt ter beschikking gesteld van de leden op de nieuwjaarsreceptie. Wie hem niet gekregen heeft of hem verloren is, vanaf nu kan je hem dus ook online bekijken !!!

Speciale vergaderingen zoals het bezoeken van beurzen, ... worden gedurende deze veertiendaagse vergaderingen besproken.

De clubvergaderingen worden geleid door de secretaris, die van alle vragen, opmerkingen, inlichtingen, ... een verslag maakt. Dat verslag wordt op de volgende vergadering verdeeld onder de leden.

Na de rondvraag is er tijd voor een babbel, een demonstratie, ... en vergaderen we nog na met een drankje.